خرید
سلام!
پشتیبانی یو ال سی جی پی اس

021-76703054-56,021-77725557 شبانه روزی: 09123030230

شماره های واحد فروش و پشتیبانی:

لیست قیمت ردیاب خودرو

 

لیست قیمت ردیاب خودرو مهرماه 98:

جدید ترین لیست قیمت ردیاب خودرو در تاریخ 1-07-1398 به شرح ذیل است:

با توجه به افزایش نسبی قیمت ارز، قیمت ردیاب خودرو(جی پی اس ماشین) این شرکت بطور هماهنگ کاهش یافته است..

همکاران محترم توجه فرمایند! قیمت ردیاب های اعلامی، قیمت کاربر است. خواهمشند است جهت همکاری در فروش با بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

 

مدل ردیاب خودرو عکس مدل قیمت(ریال) مشخصات ردیاب
تاریخ به روز رسانی قیمت
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06N لیست قیمت ردیاب خودرو GT06N 7.350.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن

1398-07-01
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06G لیست قیمت ردیاب خودرو GT06F 8.000.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن + ارتباط دو طرفه با راننده

1398-07-01
ردیاب خودرو مدل ULC-ET25 لیست قیمت ردیاب خودرو ET25 6.100.000 ردیاب آنلاین + قطع کن 1398-07-01
ردیاب خودرو آهنربایی مدل ULC03C لیست قیمت ردیاب خودرو  ULC03 13.000.000 ردیابی آهنربایی + ردیابی آنلاین + شنود + باطری 20 روزه 1398-07-01

 

 


لیست قیمت ردیاب خودرو مرداد ماه 98:

جدید ترین لیست قیمت ردیاب خودرو در تاریخ 15-05-1398 به شرح ذیل است:

با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت ردیاب خودرو(جی پی اس ماشین) این شرکت بطور هماهنگ کاهش یافته است..

همکاران محترم توجه فرمایند! قیمت ردیاب های اعلامی، قیمت کاربر است. خواهمشند است جهت همکاری در فروش با بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

 

مدل ردیاب خودرو عکس مدل قیمت(ریال) مشخصات ردیاب
تاریخ به روز رسانی قیمت
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06N لیست قیمت ردیاب خودرو GT06N 7.350.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن

 1398-05-15
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06G لیست قیمت ردیاب خودرو GT06F 8.000.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن + ارتباط دو طرفه با راننده

1398-05-15
ردیاب خودرو مدل ULC-ET25 لیست قیمت ردیاب خودرو ET25 6.100.000 ردیاب آنلاین + قطع کن 1398-05-15
ردیاب خودرو آهنربایی مدل ULC03C لیست قیمت ردیاب خودرو  ULC03 13.000.000 ردیابی آهنربایی + ردیابی آنلاین + شنود + باطری 20 روزه 1398-05-15

 


لیست قیمت ردیاب خودرو فروردین ماه 98:

جدید ترین لیست قیمت ردیاب خودرو در تاریخ 17-01-1398 به شرح ذیل است:

 

مدل ردیاب خودرو عکس مدل قیمت(ریال) مشخصات ردیاب
تاریخ به روز رسانی قیمت
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06N لیست قیمت ردیاب خودرو GT06N 8.000.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن

1398-01-17
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06G لیست قیمت ردیاب خودرو GT06F 9.200.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن + ارتباط دو طرفه با راننده

1398-01-17
ردیاب خودرو مدل ULC-ET25 لیست قیمت ردیاب خودرو ET25 7.000.000 ردیاب آنلاین + قطع کن 1398-01-17
ردیاب خودرو آهنربایی مدل ULC03C لیست قیمت ردیاب خودرو  ULC03 14.000.000 ردیابی آهنربایی + ردیابی آنلاین + شنود + باطری 20 روزه 1398-01-17

 


لیست قیمت ردیاب خودرو آذر ماه 97:

جدید ترین لیست قیمت ردیاب خودرو در تاریخ 20-09-1397 به شرح ذیل است:

ردیاب خودرو مدل ULC-GT06N لیست قیمت ردیاب خودرو GT06N 8.200.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن

1397-09-20
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06G لیست قیمت ردیاب خودرو GT06F 9.200.000

ردیابی آنلاین + شنود + قطع کن + ارتباط دو طرفه با راننده

1397-09-20
ردیاب خودرو مدل ULC-ET25 لیست قیمت ردیاب خودرو ET25 7.000.000 ردیاب آنلاین + قطع کن 1397-09-207
ردیاب خودرو آهنربایی مدل ULC03C لیست قیمت ردیاب خودرو  ULC03 14.000.000 ردیابی آهنربایی + ردیابی آنلاین + شنود + باطری 20 روزه 1397-09-20

 

نویسنده :

تاریخ انتشار : 1398/5/22

آخرین تغییرات :8/13/2019 12:00:00 AM